Vi accepterer ikke, at vores byrådspolitikere udsættes for chikane, trusler, hærværk, vold eller andre strafbare handlinger.

Som kommunalbestyrelsesmedlem må du stå på mål for dine politiske holdninger og valg.
Derfor kan du være mere udsat end andre for at møde en tone i den offentlige debat, som er rå og måske grænseoverskridende. Det må man som politiker i et vist omfang tåle.

Du skal derimod aldrig tåle chikane eller trusler ligesom hærværk, vold og strafbare handlinger bør anmeldes til politiet.

Sådan får byrådsmedlemmer hjælp ved chikane eller trusler

Hvis du udsættes for chikane eller trusler forårsaget af din varetagelse af byrådshvervet, kan du få psykologbistand via Ishøj Kommunes aftale med Falck Healthcare.

Rådgivningen er anonym, gratis og du kan modtage op til seks timers samtaler med en psykolog.

Hvis du får brug for mere end 6 timers rådgivning, vil Center for Ledelse og Strategi blive involveret (centerchef Søren Henriksen) med henblik på aftale om dette.

Du kan selv henvende til Falck Healthcare på tlf. 3010 2012.

Her vil du hurtigt blive tildelt en psykolog, og kan aftale en tid med denne.

Sådan får du hjælp ved hærværk, vold eller andre strafbare handlinger

Hvis du oplever hærværk på dine ejendele, bolig mv., vold eller andre strafbare handlinger, skal du kontakte borgmesteren eller kommunaldirektøren, og der vil blive indgivet politianmeldelse via borgmesterkontoret.

Relevante links: