Bier og Biavl

Målgruppe

Store børnehavebørn samt 0.-9. klasse.

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Biologi, Madkundskab, Natur og teknologi, dansk.

Om forløbet

Gennem fortællinger, lege og aktiviteter får eleverne viden om biens liv fra æg til arbejderbi, arbejderbiens cyklus, biens opbygning, bistadet, bestøvning, biens sprog og naturligvis om honning.

Sammen med en naturvejleder eller en biavler, går vi i bigården hvor vi åbner et bistade og får et indblik i honning-biernes forunderlige verden.

Vi kan også komme ind på hvor vigtige bierne er for naturen og hvordan vi mennesker påvirker dem på godt og ondt.

Forslag til særligt fokus i forløbet

  • Der kan arbejdes med hvordan man selv kan være med til at sikre gode fødemuligheder for bierne (planter, blomster mv.).
  • Ishøj er en bi-venlig kommune – hvordan kan klassen være med til at støtte op om det og selv gøre noget for bierne
  • Biavl og honning i historisk perspektiv

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Kompetenceområderne ”undersøgelse” og ”perspektivering”
Hvordan opleves det selv at være en bi (se med facet-øjne, opfange ”danse-signaler”, lede efter pollen mv.).

Materialer der understøtter forløbet

Tid

4 timer.

Praktiske forhold

Vi satser på fredelige bier, men alligevel stilles beskyttelsesdragter til rådighed for hele klassen og lærerne.

Periode på året

Besøg i bi-gården kan ske fra midt maj til midt september Resterende formidling om honningbien kan ske hele året rundt, og gerne som optakt til at komme i bigården.