Den maritime nyttehave

Målgruppe

5. - 9. klasse.

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Natur og teknologi, Madkundskab, Biologi.

Om forløbet

Dette forløb består af i alt 3 dele, som følger muslingerne over en sæson.

  1. del kan gennemføres i april / maj – Havbonde for en dag med udsætning af bændler
  2. del kan gennemføres i august / september – Havbonde for en dag strømpning af muslinger
  3. del kan gennemføres i det tidlige forår - Havbonde for en dag med høst af muslinger.


Vores maritime biomasse gemmer på ressourcer vi ikke kan se bort fra og med vores maritime nyttehave kan vi se nærmere på en af disse ressourcer. I dette forløb kigger vi nærmere på muslinger som fødevare, klima indsats og miljø forkæmpere.


Vi stiller os selv nogle spørgsmål på dagen som:

  • Hvor meget vand kan en musling filtrere i timen?
  • Hvordan bruges muslinger i det danske og udenlandske køkken?
  • Hvordan kan muslinger væres med til at booste det danske marine miljø?


På dagen vil vi tage prøver af og omkring anlægget, prøver af vores filteranlæg og kigge nærmere på vores maritime nyttehave samt udsætte årets første muslinger bændler, til indfangning af muslingernes yngel

Forslag til særligt fokus i forløbet

Der lægges særligt fokus på dannelse omkring Ishøjs blå biomasse, dets udfordringer og muligheder.

Vi arbejder med en undersøgende tilgang til området og kommer i felten til målinger og observationer.

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Eleverne gøres til ungdomsforskere for en dag med kitler og sikkerhedsbriller, mikroskoper, datalogger mm.

Materialer der understøtter forløbet

Kig gerne nærmere på Hoved i Havets materiale på området se nedenstående link.
https://projekter.au.dk/havet/forloeb/

Samt Havhøst materiale på muslinger dyrkning og tilberedning.
https://www.xn--havhst-eya.dk/dyrkning/ 

Tid

3 - 5 timer pr. gang.

Praktiske forhold

Vi er ude det meste af forløbet så tag tøj på til vejret.

Periode på året

Hele året.