Dyst med dyrene

Målgruppe

4.-6. klasse.

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Matematik, Natur og Teknologi, Idræt.

Om forløbet

Kan du hoppe højere end en mus?
Trække mere end en snegl?
Eller bære mere end en myre?

Ved at sammenligne os med dyrene, kan vi lave forskellige, anderledes og sjove matematikopgaver i naturen, samtidig får vi et indblik i dyrenes fantastiske egenskaber, evolution og tilpasninger.

Forslag til særligt fokus i forløbet

Teambuilding: Dette forløb kan vinkles, således at det også kan være med til at styrke samarbejdet i klassen.

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Vi bruger matematik i relevante hverdagssituationer. Arbejder eksperimenterende og undersøgende med inddragelse af konkrete eksempler.
Arbejder med Idræt i tværfaglige sammenhænge herunder matematik.

Materialer der understøtter forløbet

Naturcenteret har udarbejdet en bunke materiale I kan bruge i forbindelse med turen "Dyst med dyrene". Her en en række aktivieter, quizzer og fagligt materiale, samt links til gode steder på nettet hvor I kan finde mere info. Klik på nedenstående for at se materialet:

OBS: Vær opmærksom på at vi bruger nogle af de beskrevne aktiviteter i forbindelse med jeres forløb på Naturcenteret. Aftal evt. med naturvejledere, hvilke aktiviteter I selv laver og hvilke vi laver på forløbet.

Tid

3 timer.

Praktiske forhold

Medbring:
Tøj, der må blive beskidt og som I kan bevæge jer i. Medbring også penalhus og evt. lommeregner.

Periode på året

Hele året.