Fisk og formler

Målgruppe

4. - 9. klasse

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Matematik, Natur & Teknologi, Biologi.

Om forløbet

Med waders og fiskenet går eleverne ud i vandet og fanger fisk og dyr. På land skal fangsten sorteres, måles, vejes og studeres, og på den måde blive basis for at eleverne kan bruge deres færdigheder inde for f.eks. algebra, procentregning, mål og vægt. Matematikken vil derfor blive brugt som et praktisk redskab/værktøj.

Eleverne skal først arbejde med hvilke mål der kan anvendes på en fisk (højde, længde, bredde, mundens omfang mv.) ved blot at kigge på fisken. Derefter skal de åbne fisken, tage indvoldene ud, navngive dem, måle dem og til slut skrive alle mål op i skema. Alle disse indsamlede data, kan nu anvendes som en del af den praktiske matematik.

Fangsten fra fiskenettene samt de dissekerede fisk, skal tilberedes i røgekasse eller på Trangia således, at fiskene/rejerne også indgår som smagsprøver og madmodighed

Forslag til særligt fokus i forløbet

  • Matematik på praksisniveau
  • Dissekering af fisk
  • Elevernes brug af regneregler
  • Madmodighed


Det aftales på forhånd med læreren, hvilke dele af matematikken der skal arbejdes med. Der vil blive lagt størst vægt på indsamling af data således, at det kan anvendes som baggrund for beregninger hjemme på skolen

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Hypotesedannelse, indsamling af data, oplevelsen af hvordan tal og matematik har betydning for vores hverdag.

Materialer der understøtter forløbet

Som opfølgning på forløbet kan I evt. arbejde med DISSE matematikopgaver i klassen

Tid

4 timer.

Praktiske forhold

Tøj til udendørs aktiviteter samt skiftetøj hvis man bliver våd.

Periode på året

April - oktober.