GPS mysterie - Forgiftet

Målgruppe

7.-10. klasse

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Matematik, Dansk, Biologi, Geografi

Om forløbet

Plot:
En skoleklasse fra Ishøj har været på udflugt i naturen omkring Tranegilde. Efterfølgende er flere af eleverne blevet syge. Der er både blevet spist bær, blade og svampe, badet i et af vandhullerne og rørt/holdt insekter/mindre dyr.

Ved hjælp af GPS’er skal eleverne i mindre grupper opsøg de steder, hvor den berørte skoleklasse har været. Der skal blandt andet tages vandprøver, bestemmes planter og svampe, samt tydes en lægejournal. Når stederne er blevet udforsket og alle sporene fundet skulle eleverne gerne kunne danne sig et billede af, hvad der er skyld i sygdommen.

Inden mysteriejagten går i gang, introduceres eleverne til brugen af GPS. Vi snakker om, hvordan GPS’en kan vide, hvor vi er, og kommer i den forbindelse ind på satelitter mm.

Forslag til særligt fokus i forløbet

Koordinatsystemer: Udvidet fokus på koordinatsystemer, vi relaterer længde- og breddegrader til de X og Y koordinater eleverne kender fra matematikundervisningen.

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Tekstanalyse, forståelse af teknologiske værktøjer (GPS), Orientering og kendskab til navigering vha koordinatsystemer, kendskab til flora og fauna i nærområdet.

Materialer der understøtter forløbet

Forberedelse:
Udlever nedenstående beskrivelse af hændelsesforløbet til elverne, så de har læst den inden de møder på naturcenteret. Dette er optakten til mysteriejagten.

GPS på egen hånd:
Hvis I gerne selv vil arbejde med GPS'er er I meget velkomne til at låne Naturcenterets, vi har 10 stk. Læs mere her på vores grejbank (LINK)

Tid

3 timer

Praktiske forhold

Medbring:
Tøj efter vejret, fodtøj man kan gå et par kilometer i, madpakke og skriveredskaber.

Periode på året

Hele året