Havtjek

Målgruppe

7.-10. Klasse

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Biologi, Fysik/kemi.

Om forløbet

Er det er godt eller skidt havmiljø der findes i ishøj?

Det skal vi undersøge og prøve at bestemme ud fra faktorer såsom sigtedybde, bevoksning på havbunden, dyrelivet på det lave vand, iltindhold, organismers livsbetingelser og livsfunktioner  mm.

Til at undersøge havbunden og dyrelivet vil der være mulighed for at anvende waders og rejehove, Go-Pro kameraer og undervandsdrone til at filme livet og bunden under havoverfladen samt evt. kanoer til at sejle ud og foretage sigtedybdemålinger. Med udgangspunkt i vores fangst og målinger vil vi give et bud på hvordan hav-kvaliteten kan forbedres. 

Forslag til særligt fokus i forløbet

  • Kunstige stenrev – hvad og hvordan kan det ændre og forbedre levesteder for havdyrene
  • Filtrering med muslinger – hvilken effekt har blåmuslinger på vores havmiljø
  • Hvordan kan man arbejde med lodrette hav-haver i Ishøj
  • Hvad sker der med plantevæksten i havet hvis havtemperaturen stiger

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Undersøgelser, brug af teknologi, undersægelse og aflæsning af havbund gennem kameraoptagelser.

Tid

4-5 timer

Praktiske forhold

Medbring varmt tøj og skiftetøj samt badetøj hvis vandet er varmt nok. Husk madpakke

Periode på året

Bedst april til oktober pga. vandtemperaturen