Klappe lam

Målgruppe

2 - 6 år.

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Natur, udeliv og science.

Om forløbet

I foråret vrimler det med nye dyrebørn i Dyreparken.

Nogle af de første dyrebørn, der kommer, er lammene. Der kommer mere end 100 lam om året. Vi besøger læmmestalden, hvor de nyfødte lam står med deres mødre, side om side med de stadig drægtige får og ”børnehaverne” hvor lammene samles når de er et par uger gamle.

Vi hilser også på gimmer-fårene (lammene fra sidste år) og ser på hvad de får at spise.

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Læring gennem stimuli af sanserne. Både lugte- føle- og synssansen kommer i spil når vi besøger læmmestalden.

Materialer der understøtter forløbet

I kan eventuelt kombinere en "Klappe lam" tur med forløbet "En ulden affære", læs mere om det her.

I forbindelse med jeres "Klappe lam" tur kan I også låne en sprogkuffert, læs mere her. ( SKAL LINKES TIL SPROGKUFFERT)

Tid

1 - 2 timer.

Periode på året

Marts - april.