Kompostering og nedbrydere

Målgruppe

Børnehaver samt 0. - 9. klasse

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Biologi, Natur & Teknik, Håndværk & design, Madkundskab.

Om forløbet

Fra skovens eget naturlige komposteringsforløb til den menneskeskabte kompostering af grønt-affald. Eleverne kan arbejde med affaldssortering, hvad indeholder en kompostbunke, hvilke nedbrydere lever i komposten, forskellige komposteringstyper, proces og ikke mindst hvad gør kompostering godt for.

Ved siden af Skovhytten ligger kommunens komposteringsplads, og det giver rig mulighed for at komme helt tæt på både forskellige fraktioner og nedbrydningsprocesser i stor skala.

Alt efter de ønskede læringsmål, vil forløbet blive tilrettelagt i dialog mellem naturcenteret og den enkelte lærer/pædagog.

Forslag til særligt fokus i forløbet

  • Besøg af medarbejder fra Park, Vej og Miljø, der fortæller om hvordan Ishøj Kommune genanvender haveaffald og sand til bl.a. fodboldbanerne og idrætsområder.
  • Hvilke materialer kan nedbrydes i naturen og hvilke kan ikke (dette forløb afholdes med udgangspunkt i Bredekærgård og formidlingsbasen ”jorden er giftig”).
  • Lån en kompostbeholder med hjem på skolen og sortér hverdagens skrald i en kompostérbar del. Efter et år kan kompostjorden anvendes på skolens eget areal.
  • Design og byg egen kompostbeholder.
  • Fokus på nedbryderne og deres levevis og funktion i naturen og i kompostbeholderen.

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Cirkulært regnskab, bæredygtighed, genanvendelse.

Tid

3 - 4 timer.

Praktiske forhold

Vi skal være udendørs og kan blive beskidte, så varmt tøj, gode støvler og gerne regnbukser (fordi vi skal arbejde i jorden) er en god idé.

Periode på året

Hele året.