Matematik i Skoven

Målgruppe

7.-9. klasse

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Matematik, Biologi

Om forløbet

Vi rykker matematikken ud i skoven, og tager udgangspunkt i skovbrugets virkelige beregninger. Vi kommer både rundt om økonomiberegninger og metoder til at måle træernes størrelse og mængde. Der ud over berører vi nogle af de biologiske forudsætninger for skovdrift.
Til slut udrustes eleverne med save for på bedste skovhugger manér at fælde et træ.

Forslag til særligt fokus i forløbet

  • Teambuilding: Dette forløb kan vinkles, således at det også kan være med til at styrke samarbejdet i klassen. 

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Bruge matematik i relevante hverdagssituationer. Arbejde eksperimenterende og undersøgende med inddragelse af konkrete eksempler

Materialer der understøtter forløbet

Før forløbet:
En repetition af regnemetoderne, der skal bruges for at løse opgavesættet:
  • Forsimpling af brøker
  • Måder at vise procentvis fordeling
  • Huskeregler i forhold til multiplikation og division
  • Areal beregning
Se i øvrigt Her kan du finde opgavesættet som vi arbejder ud fra på forløbet - ændringer kan forekommer, da sættet tilpasses efter målgruppen
Efter forløbet:
Som opfølgning på arbejdet i skoven, vil et besøg i en tømmerhandel  give det fulde billede af processen fra træ til færdigt produkt. Find evt. inspiration til sådan et forløb på Skoveniskolen.dk HER

Tid

3 timer

Praktiske forhold

Lommeregner og blyant. Husk i øvrigt varmt tøj og fodtøj, der kan tåle at blive beskidt.

Periode på året

Hele året