Mikroplast i sand, vand og havdyr

Målgruppe

7.-9. klasse (evt. som en del af FFF)

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Biologi, geografi, matematik og fysik/kemi

Om forløbet

Ved at tage prøver fra sandbunden, fra havvandet og ved at tage tarme/mavesæk ud fra f.eks. sild, strandkrabber eller blåmuslinger, skal eleverne undersøge forekomsten af mikroplast i Køge Bugt.

Eleverne kommer alle gennem de 3 forsøg (plast i vand, i sand og i havdyr) og undervejs eller efterfølgende, kan der arbejdes med perspektivering til emner som: plastaffald i naturen, sammenligning med andre studier om plastik i havdyr, hvor i vandsøjlen lever de forskellige dyr eller hvilke konsekvenser det kan have for økosystemet samt menneskers sundhed, at nogle dyr optager mikroplast.

 Der arbejdes med mikroskoper og stereolupper for at kunne se efter mikroplast

Forslag til særligt fokus i forløbet

  • Den naturfaglige undersøgelseskompetence (elevernes egen refleksion og læring om hvad der skal til for at være en god ”undersøger”)
  • Blåmuslinger, hvor den maritime nyttehave kan inddrages, og der kan opsættes forsøg med muslingernes filtreringsevne
  • Dissektion af muslinger, fisk eller krabber med fokus på levevis og organer 

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Hypoteser, forsøg, dataindsamling, diskussion, perspektivering og konklusion.
De 4 naturfags-kompetencer.

Materialer der understøtter forløbet

Tid

4 timer

Praktiske forhold

Da der skal tages prøver af vand og sand, er det en god idé at have ekstra sko, strømper og bukser med, hvis man skulle blive våd.

Periode på året

Hele året