Planter og stråling

Målgruppe

8.-9. klasse

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Biologi, Fysik/kemi - oplæg til eksamens trækning

Om forløbet

Hvilken påvirkning har synlig stråling på planters vækst? 
Vi dykker ned i planters optag af forskellige bølgelænger samt deres påvirkning på vækst, smag og robusthed. 
På dagen trækker vi i forskerkitlen og dykker ned i mulighederne for fremstilling af planter til konsum i et kunstigt miljø. Samt arbejder med metoder samt principperne bag forskning.  
Forslag til særligt fokus i forløbet:
  • Stråling ( primært det synlige lys ) og det indvirkning på planter. Vi dykker ned i mulighederne for indendørs planteproduktion og dennes indvirkning på den globale fødevare produktion 
  • Forskning og metoder til at sikre evidens. Vi arbejder med detaljerede arbejdsplaner for udførelse af forsøg 
  • Fejlkilder og videns indsamling – Vi diskutere hvordan viden opnås og hvordan denne kan verificeres 

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Undersøgelser, brug af teknologi, undersøgelse og aflæsning af forsøg

Materialer der understøtter forløbet

Tid

4-5 timer

Praktiske forhold

Husk madpakker, skrive grej. 

Periode på året

Hele året