Spring Ud i Naturen

Målgruppe

2 - 6 år. 

Understøtter Fælles Mål i følgende fag

Natur, udeliv og science. Alsidig personlig udvikling. Social udvikling.

Om forløbet

Naturen er alletiders legeplads, der inspirerer små og store børn til at bevæge sig.

Med udgangspunkt i legekortene og det øvrige materiale, som er udviklet af Friluftsrådet i forbindelse med projektet Spring Ud i Naturen, sætter vi fokus på bevægelse i naturen med få materialer.

Vi runder mange af de 18 grundbevægelser, synger og samarbejder os gennem skoven og over engen.

Særlige formidlingsmæssige/didaktiske greb

Der sættes fokus på det enkelte barns motorik, fantasi, oplevelse, sansning samt på fællesskabet med de andre børn gennem legen

Materialer der understøtter forløbet

Grønne Spirer/Friluftsrådets hjemmeside kan du finde alt det materiale, der er lavet i forbindelse med Spring ud i Naturen.
Der er masser af aktiviteter og beskrivelse af de pædagogiske overvejelser, således at I selv kan arbejde med projektet før eller efter forløbet med Naturcenteret

Tid

2 - 3 timer.

Praktiske forhold

Børnene skal være klædt på efter årstiden, med tøj og sko de kan bevæge sig i.

Periode på året

Hele året.