Vandtjek 3

Hvordan kan man vide om et vandhul er godt eller dårligt?

Det er det helt store spørgsmål vi tager fat på i "Vandtjek 3". Vi skal prøve at bestemme vandkvaliteten ud fra faktorer såsom sigtedybde, bevoksning i og ved vandhullet, dyrelivet i vandhullet, iltindhold mm. Med udgangspunkt i vores fangst og resultater vil vi give et bud på hvordan kvaliteten kan forbedres. I forbindelse med vores undersøgelser vil vi lave forsøg og gøre brug af stereolupper mm. i sørummet på Bredekærgård.