Pædagogik og undervisning i uderummet

Uderummet kan noget særligt i frohold til gruppedynamik og den enkeltes udvikling. Det giver nogle andre muligheder i det pædagogiske arbejde og i undervisningssituationer, end de vante rammer på skolen eller i institutionen tilbyder.

I naturen er der højt til loftet, rum til fordybelse og plads til at kunne trække sig lidt væk.

Vi er klar med ideer til konkrete aktiviteter med afsæt i sundhed, trivsel og læring til alle dagtilbud og skoler, på tværs af fag og årgange.

Herunder kan du desuden finde inspiration og ideer til udeaktiviteter, udeskole og uderumspædagogik, som du kan udforske på egen hånd

Hvordan kan Naturcenteret understøtte?
Naturcenteret har et i indgående kendskab til kommunens dagtilbud og skoler og til læringsrum i vores nære natur i Ishøj. Vi har en stor mængde grej, telte og andre remedier, der kan gøre turen i det fri sjovere og mere behagelig. Og så har vi viden og kompetencer indenfor uderumspædagogik og -didaktik. Det vil vi gerne dele med jer alle sammen.

Så har du mod på at indtage uderummet på egen hånd, men brug for sparring, før det kan blive en realitet, så tøv ikke med at kontakte os.

Krible-krable
Krible-krable er Naturvejledning Danmarks store projekt, som hjælper dig med inspiration til aktiviteter med små krible-krable dyr i naturen. Her kan downloades masser af aktivitetsark og vejledninger.
https://kriblekrable.dk/

Grønne spirer
Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Grønne Spirer fokuserer på udeliv, natur og miljø og en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.
https://groennespirer.dk/

Spring ud i naturen
Naturen er alletiders legeplads, der inspirerer små og store børn til at bevæge sig. Friluftsrådets Spring ud i naturen-projekt sætter fokus på børns bevægelse i naturen.
https://groennespirer.dk/inspiration/tema-spring-ud-naturen

Naturfamilier
Projektet Naturfamilier giver gode idéer til ture med børnefamilien, men her er også masser af inspiration til dagplejeren og pædagogen.
https://www.naturfamilier.dk/naturoplevelser/

Naturbingo
Her kan du downloade bingoplader til turen på legeplads eller i den nære natur
https://www.folkeskolen.dk/1718076/naturbingo

Flere naturoplevelser på legepladsen
En håndbog i hvordan man giver børnene flere naturoplevelser på institutionens legeplads. Bogen tager udgangspunkt i forskellige naturfænomener, som findes på en hver legeplads: Planter, smådyr, visne blade, vand, vind og vejr.
https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Naturen%20hvor%20I%20bor%202015.pdf

Udematematik
Helsingør kommunes har en hjemmeside om matematik i uderummet med 30 gode udeskoleforløb, lige til at gå i gang med.
https://sites.google.com/g.helsingor.dk/matematik/rige-problemstillinger/udematematik

EMU 
Løbende opdatering med råd om undervisning i forbindelse med Covid-19.
https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19

Naturvejledning Danmark 
Aldrig har det været mere relevant at blive medlem af Danmarks stærkeste forening inden for naturformidling. Med et hav af aktive netværk, er det let at vidensdele og udvikle ideer til læring i uderummet på tværs af Danmark.
http://natur-vejleder.dk/naturen-lige-nu/tips-tricks-aktiviteter/

Skoven i skolen
Aktiviteter til udeskole og undervisning i det fri på tværs af fag.
https://www.skoven-i-skolen.dk/

Udeundervisning.dk
En gratis portal til viden om udeundervisning og udeskole. Formålet med portalen er at hjælpe med den aktuelle udfordring som skoler står i under genåbningen af Danmark under Covid-epedimien.
https://udeundervisning.dk/

UdeskoleNet
Facebook-gruppe for udeskoleundervisere, der deler viden og erfaringer med undervisning i det fri.
https://www.facebook.com/groups/10150136077760118/?multi_permalinks=10163320484430118%2C10163320142950118%2C10163317880185118%2C10163317273725118&notif_id=1586197273732109&notif_t=group_activity&ref=notif

KribleKrable
KribleKrable har et væld af gratis materialer og aktivitetsforslag, der inspirerer børn og voksne til at gå på opdagelse i naturen og inspirerer og motiverer pædagoger og lærere fra daginstitutioner, indskolingsklasser og SFO til at igangsætte læringsforløb ud fra emnet ”Krible Krable”.
https://kriblekrable.dk/

Vild Mad
Her finder du et hav af undervisningsforløb om sankning, sankelandskaber og vild mad.
https://www.vildmad.dk/dk/undervisning

Grønne Spirer
Grønne Spirer udgiver, der motiverer voksne til at bruge naturen og udeområderne aktivt i børnenes hverdag.
https://groennespirer.dk/

99 arter at se, før du bliver voksen
Kendskab til Danmarks natur giver glæde, store oplevelser og livskvalitet. Men mens natur er et bredt begreb, er de enkelte arter konkrete og derfor lettere at skabe en relation til.
https://www.99arter.dk/

Udeskole.nu
Stort formidlings- og forskningsprojekt med aktiviteter og viden.
https://udeskole.nu/

Læring i virkeligheden
Erfaringer med udeskole fra Sønderborg Kommune.
http://www.laeringivirkeligheden.dk/

Statens Naturhistoriske Museum
Har et rigt materiale online, hvor meget af det let kan bringes i spil i uderummet.
https://snm.ku.dk/besoeg-os/skoletjenesten/grundskole/materialer/

Nationalpark Mols Bjerge
Nationalparkernes undervisningsforløb alle steder udenfor, 120 forløb:
https://undervisning.nationalparkmolsbjerge.dk/find-opgaver/

Haver til maver
Inspiration til arbejdet med skolehaver, planter og bæredygtighed.
https://havertilmaver.dk/den-kulinariske-skolehave-grundforloeb/

Byvandring
Inspiration til undervisning i byrummet
http://byvandring.nu/skole/?fbclid=IwAR3no4FwrDNG7StzNe-L585fnGsBJ7BZVo4FKUdzYz8JiBPaMleeOUdlA6Q

NatureChallenge – App
Opgaver, som kan løses i haven eller i gården på egen hånd eller sammen. I kan nemt gemme spillet, så I kan bygge videre på læringen fra øvelserne senere i undervisningen.
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/dgi-outdoor/nature-challenge?fbclid=IwAR2ubQOi3LRIlLppj5b8OUxv0tBPxgtrmK03bBCdR6VOr7ePMGjp57yAmJg

5 kortfilm om udeskole i praksis
Udeskole i praksis – bevægelse, trivsel og læring
Hos Filmkompagninet finder du både illustrative kortfilm om udeskole, samt materialer, der knytter sig til filmene.
https://www.filmkompagniet.dk/#/udeskole-i-praksis

Hurtig viden om Udeskole
“Udeskole – viden i virkeligheden” handler om udeskolens praksis og didaktik. Hæftet samler viden, erfaringer og gode idéer i en kort og enkel form – og lægger op til debat om, hvordan vi underviser i udeskolen. Hæftet er let læst og illustreret med fotos fra udeskoler overalt i Danmark.