Kompetencegivende mål for den unge

Foruden faglig og personlig udvikling, sætter vi en dyd i at ruste den unge bedst muligt i sit fremtidige virke. Derfor tildeler vi den unge et kompetence- og kursusbevis, hvori hans/hendes resultater og tilegnede kompetencer vil fremgå. Som led i styrkelsen af den unges faglige profil, udarbejder vi ligeledes et fyldestgørende CV, der illustrerer den erhvervserfaring, som den unge har oparbejdet sig gennem forløbet.

Der vil ydermere være mulighed for at erhverve sig et speedbådsbevis, samt dokumentation på søfartserfaring.

Skulle der gennem forløbet, opstå mulighed for at tilegne sig praktisk erfaring, inden for andre relevante områder, vil den unge ligeledes blive tilbudt at udvikle sine kompetencer yderligere herigennem.