Marker og afgrøder

Bredekærgård er et aktivt landbrug med tilhørende marker og afgrøder

Bredekærgård råder over ca. 35 tdr. landbrugsjord, der anvendes i vekseldrift med afgrøder som forskellige kornsorter som byg, havre og hvede og græsfolde til brug for høhøst og græsning af gårdens dyr.

Ishøj Naturcenter og Bredekærgård anvender også markerne og markdriften i formidlingsaktiviteter for skoler, daginstitutioner samt almindelige gæster.

Ved henvendelse til Peter Bredahl kan man få lov til at se de mange maskiner, der gennem årene har været anvendt til markdrift.