Samarbejdet i Elverhøjs forældrebestyrelse

Sådan arbejder vi i Elverhøj

Forældrebestyrelsen i Elverhøj arbejder ud fra dagtilbudsloven og styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i Ishøj kommune, hvilket bl.a. betyder, at bestyrelsen arbejder i principper. Principper skal forstås som de overordnede rammer indenfor hvilke bestyrelsen har mulighed for at udveksle synspunkter i forhold til samarbejdet mellem dagtilbud og forældre. Herudover ligger det som en væsentlig opgave i forældrebestyrelsen, at udarbejde høringssvar.


Børn i centrum – også for forældresamarbejdet

Det er en vigtig pointe, at børnene er i centrum, når man drøfter sam­arbejde mellem forældre og dagtilbud.
Forældrebestyrelsen har en betydende  rolle i, at være med til, at støtte op om den sociale kapital i institutionen og den gode stemning blandt forældre og personale. 

På Elverhøjs årlige forældremøde i efteråret, er der valg til forældrebestyrelsen. Elverhøj har tradition for en aktiv og deltagende bestyrelse, der bidrager engageret til de pædagogiske drøftelser, der vedrører Elverhøjs virke som daginstitution.

Herudover er forældrebestyrelsen deltagende og bidragende omkring temaer for forældremødet, der gennem de sidste år har haft vægt på at igangsætte dialog med afsæt i Elverhøjs pædagogiske praksis.

Forældrebestyrelsen er både rollemodeller og foregangspersoner i forhold til den gode forældrekultur i Elverhøj. Forældrekulturen handler bl.a. om den gode hilsen, den afstemte dialog og den kommunikative tone.

Vi har i Elverhøj erfaret, at for såvel ansatte som forældre i bestyrelsen, giver det konstruktiv mening, at visualisere de gensidige opgaver og forventninger i forhold til bestyrelsesarbejdet.

 

Se forældrebestyrelses-sol