Inddragelse af forældrebestyrelsen - Troldebo

 - Pædagogisk læreplan for Troldebo | - Pædagogisk ledelse

Inddragelse af forældrebestyrelsen

Den pædagogiske læreplan er et pædagogisk redskab, som understøtter det pædagogiske personales og ledelsens arbejde med at skabe trygge pædagogiske læringsmiljøer for børn.

Den konkrete udarbejdelse, evaluering og opfølgning på den pædagogiske læreplan foretages af ledelsen og personalet. Forældrebestyrelsen skal inddrages aktivt i drøftelsen af processen i relation til arbejdet med den pædagogiske læreplan, og vil få mulighed for at komme med input og forslag til arbejdet.

Det er lederens ansvar, at forældrebestyrelsen inddrages i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Se  Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser på Ishoj.dk