Kvalitet i dagtilbud
Kvalitet i dagtilbud

Ishøj Kommunes dagtilbud arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud. Det gør vi fordi vi ved, at dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet. Forskningen viser nemlig, at børn der har gået i et dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen, har færre adfærdsproblemer og generelt trives bedre. Forskningen viser, at effekten især er stor hos udsatte børn.

Sådan arbejder vi med elementerne i det nationale pædagogiske grundlag

Kvalitetsparametre for 16 forskellige områder

Vores ramme for arbejdet med kvalitet er kvalitetsparametre for 16 centrale områder, som er udarbejdet af  dagtilbuddene i fællesskab. Områderne er udvalgt på baggrund af viden fra forskning på området, som fortæller noget om hvilke elementer, der har særlig betydning for kvaliteten i dagtilbud, forstået som elementer der har betydning for børns udvikling på kort og/eller på langt sigt.

Kvalitetsparametrene er alle inspireret af national og international forskning, inspirationsmateriale udarbejdet af Danmarks evalueringsinstitut (EVA) for Børne- og Socialministeriet samt erfaring fra arbejdet med områderne.

Processer

God kvalitet består både af strukturelle faktorer som fx normering, pladsforhold og personalets uddannelsesniveau, processuelle faktorer der knytter sig til dagtilbuddets pædagogiske praksis og kompetencer samt resultatfaktorer der handler om, hvad børnene får ud af, at gå i dagtilbud og knytter sig til personlige, sociale og kognitive kompetencer.

Temaerne i den pædagogiske læreplan er inkluderet i resultatfaktorerne.

I denne model er Ishøj Kommunes 16 kvalitetsparametre skitseret