Vores dagtilbud

I Regnbuen har dit/jeres barn mulighed for at vokse op i trygge rammer. Her hos os prioriterer vi omsorg for det enkelte barn, tryghed og udvikling højt

Står du/I og skal vælge pasning af jeres kommende barn, er du/i velkommen til at besøge vuggestuen og få en snak med os.

Hvis du og dit barn har lyst til at komme og se vores børnehaver, er i altid velkomne - bare du lige ringer og aftaler det først, da vi kan være gået på tur eller lignende.

Vi glæder os til at se jer.

Er du interesseret i et job hos os, hører vi også gerne fra dig.

Tilsyn

Ifølge dagtilbudslovens § 5, skal Byrådet føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet.

Læs mere om Ishøj Kommunes tilsynsmodel

Læs seneste tilsynsrapport for Regnbuen

Vi arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud

Dagtilbudsloven udgør det lovmæssige grundlag for dagtilbuddenes arbejde.

I dagtilbudsloven er det angivet, at kommunerne skal fastsætte rammer for dagtilbuddene, der bidrager til, at dagtilbuddene kan efterleve lovens krav som de bl.a. står skrevet i den pædagogiske læreplan og det nationale pædagogiske grundlag.

Ishøj Kommunes strategi for dagtilbudsområdet udgør den fælles ramme for alle dagtilbud i Ishøj Kommune.

Med udgangspunkt heri skal hvert enkelt dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan og tilrettelægge en målrettet pædagogisk praksis.

Udover dagtilbudsloven bygger den fælles ramme på Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik, samt national og international forskning om god kvalitet i dagtilbud.

Strategien danner rammen

Den fælles ramme tager afsæt i, at Ishøj Kommunes dagtilbud arbejder målrettet og systematisk med kvalitet i dagtilbud.

Det gør vi, fordi vi ved, at dagtilbud af høj kvalitet har en væsentlig betydning for, hvordan børn klarer sig senere i livet.

Dagtilbudsstrategien skal understøtte det grundlæggende arbejde med kvalitet, det nationale pædagogiske grundlag og den pædagogiske læreplan. Strategien udmøntes bl.a. i fælles kvalitetsparametre for dagtilbuddene i Ishøj Kommune.

Strategien vil sammen med kvalitetsparametrene og institutionens pædagogiske læreplan danne rammen om det pædagogiske tilsyn som Ishøj Kommune, Center for Dagtilbud og Uddannelse fører og vil så vidt muligt indgå i kvalitetsrapporten, som udarbejdes hvert andet år i uligt år.