Tilsyn

Her kan du læse om Ishøj Kommunes ramme for tilsyn i dagtilbud

Ifølge dagtilbudslovens § 5, skal byrådet føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og fastsætte og offentliggøre rammer for tilsynet.

Den 15. december 2020 vedtog Børne- og Undervisningsudvalget Ramme for det pædagogiske tilsyn med dagtilbud i Ishøj Kommune

Det pædagogiske tilsyn tilrettelægges som et udviklingstilsyn med fokus på udvikling af kvaliteten af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene.

Den tager tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan samt Ishøj Kommunes strategi for dagtilbudsområdet, herunder kvalitetsparametrene for dagtilbuddene i Ishøj Kommune.

Den overordnede tilsynsramme bliver udmøntet i en tilsynsmodel som sikrer et metodisk, systematisk, ensartet og gennemsigtigt tilsyn.

Tilsynet foretages af konsulenter ansat i Ishøj Kommune. Og tilsynsmodellen skal sikre at udvælgelse af fokusområder, indsamling af data, vurdering af kvalitet samt afrapportering foregår efter samme metode for alle dagtilbud. På den måde sikres der størst mulig uvildighed og armslængde.

Du kan læse tilsynsmodellen hér.