Indmeldelse og takster

Indskrivning og udmeldelse
Indskrivning og udmeldelse af SFO, SFO II og SFO III sker på den digitale pladsanvisning.

Link til den digitale pladsanvisning findes her:

Den digitale pladsanvisning

Forældrebetaling
Taksten for at gå i SFO varetages af Ishøj kommune. Du kan se taksterne for forældrebetaling på linket herunder:

Ishøj Kommunes takster 2021/2022