Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, undtaget personale- og elevsager.