Medlemmer

I skolebestyrelsen sidder der pt. seks forældrerepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Derudover deltager skolens ledelse i møderne. Endelig inviteres formand og næstformand for elevrådet til alle møder.

Forældrerepræsentanter:

Naheed Ahktar Minas (formand)
Mette Byriel (næstformand)
Catharina Hjelmfort
Lars Peters
Ginnie Louise Hansen
Jilali Daf

Medarbejderrepræsentanter:

Tina Bjørnskov
Pia Fohlmann

Ledelsesrepræsentanter:

René Aistrup
Line Iska Kejser Birk
Janne Kiilerich Løjborg