Vandtjek 2

  • Hvilke dyr kan vi fange?
  • Hvem spiser hvem i vandhullet?
  • Hvorfor skifter nogen dyr form?
  • Hvordan bevæger dyrene sig?


På "Vandtjek 2" fokuserer vi på dyrene i vandhullet og deres levevis. Vi starter med at gå på jagt i vandhullet med net. Herefter tager vi fangsten med tilbage i vores ferskvandsrum på Bredekærgård, hvor vi fordyber os mere i dyrene. Vi undersøger dem i lupper og vælger gruppevis dyr ud, som vi udforsker nærmere og afslutningsvis præsenterer for de andre.

Næste skridt:
Vandtjek 3 er for 4.-7. kl. Her arbejder vi med vandkvaliteten i søerne og vi behandler blandt andet emner som biomanipulation.