Ordensregler

Bredekærgård er ejet og drevet af Ishøj Kommune og giver besøgende mulighed for at færdes frit på gårdens områder med respekt for følgende regler

Ophold på gården er tilladt alle ugens dage og i følgende tidsrum:

1. april – 31. okt.: kl. 7-21
1. nov. – 30. apr.: kl. 7-17

Åbningstiderne er gældende medmindre andet er aftalt med Bredekærgård eller Center for Kultur og Fritid.

  • Dyregården har åbent alle ugens dage kl. 10-17. Ved ophold i Dyregården skal retningslinjerne for omgang med dyr efterleves.

  • Anvendelse af grill og bål skal ske på anviste pladser, og særskilte regler for brug skal følges.

  • Der må ikke brækkes grene af træer og buske på gårdens område.

  • Medbragte dyr skal føres i snor på gårdens område.

  • Alle brugere af Bredekærgård skal rydde op efter sig selv. Affald skal sorteres og kommes i de opstillede affaldsspande.

  • Parkering af biler skal ske på anviste p-arealer.

  • Henstillinger fra Bredekærgårds personale og frivillige skal til enhver tid efterleves.

  • Bredekærgårds personale kan tildele karantæne i op til 3 mdr. ved manglende overholdelse af ordensreglerne.

Kontakt

Bredekærgård (hverdage kl. 8-15)

Tlf.: 2337 5546

Mail: bredekaergaard@ishoj.dk

Uden for arbejdstid kontaktes Jysk Vagtcentral på 4357 7676