Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til borgere, som har vanskeligt ved at benytte det private tandplejesystem.

 

Tilmelding

Plejepersonalet kan hjælpe med at udfylde tilmeldingsblanketter og skabe kontakt til visitationsenheden, der vurderer behov for omsorgstandpleje.

På plejehjem visiterer den lokale leder til Omsorgstandplejen.

Der er en årlig egenbetaling for at deltage i Omsorgstandplejen.

Til gengæld er alle behandlingerne gratis, uanset hvilke og hvor mange man modtager.

 

Tilbud om omsorgstandpleje

Borgere som bliver tilbudt omsorgstandpleje, har på grund af nedsat funktion af fysisk eller psykisk karakter ofte brug for hjælp til personlig pleje, herunder den daglige tandpleje.

Omsorgstandplejen kan besøge borgeren i eget hjem og foretage undersøgelse og behandling.

Såfremt behandlingen ikke kan foretages i hjemmet, vil videre behandling foregå på Ishøj kommunale tandplejes klinik, på strandgårdskolen.

Omsorgstandplejen tilbyder regelmæssig undersøgelse, forebyggelse og behandling af tænderne. Derudover undervises plejepersonale i hvordan mund, tænder og proteser får optimal pleje.

Omsorgstandplejen tilsigter, at afhjælpe og forebygge smerter og gener i mundhulen, samt opretholde acceptabel tyggefunktion.

De mest almindelige ydelser er undersøgelse af tænder og slimhinder, tandrensning, parodontosebehandling, fyldninger, tandudtrækning og protesebehandling.

 

Mere information:

Du kan kontakte kommunens visitation alle hverdage på tlf. 4357 6991 eller på CVV@ISHOJ.DK.

Telefontiderne er:

Mandag - fredag: kl. 8.30-10