Ishøj Kommunale Tandpleje

Den kommunale tandpleje i Ishøj holder til på Strandgårdskolen.

Den kommunale tandpleje varetager en række vigtige opgaver for at fremme tandsundheden.

Den kommunale tandpleje omfatter bl.a. tandplejetilbud for alle børn og unge under 18 år og tilbud til borgere, der har svært ved at benytte almindelige tandplejetilbud.

Derudover varetager vi også omsorgstandpleje.

 

Husk, at du skal booke tider på vores bookingside.

 

Tandplejen holder juleferie

fra den 23. december 2021. Vi er tilbage igen den 3. januar 2022.

Hvis dit barn får brug for at komme til tandlæge under ferier, henviser vi til Akuttelefonen 1813 eller privat tandlæge.

Sådan gør vi:

  • Vi har tid til omhyggelig rengøring af klinikken efter hvert besøg.
  • Man skal bestille tid via bookingsiden.
  • Borgerbooking
  • Klinikken er kun åben for patienter, som har en aftale.

Sådan skal du gøre:

  • Du skal komme på det aftalte tidspunkt, så vi kan følge den daglige tidsplan og nå at gøre rent mellem hvert besøg.
  • Du må ikke møde op hos tandplejen, hvis du har symptomer på covid-19. Fx hoste, ondt i halsen, hovedpine, feber eller muskelømhed.
  • Husk, at du skal have været symptomfri i mindst 48 timer, inden du møder til aftalt tid.
  • Børn må højst have en ledsager med på klinikken.

Du kan læse mere om covid-19 i Ishøj på kommunens hjemmeside eller finde svar på dine spørgsmål om coronavirus på coronasmitte.dk, som er myndighedernes fælles hjemmeside

Du er også altid velkommen til kontakte Tandplejen telefonisk på 43 56 02 75.

Klinikkens åbningstider er: 

Mandag: 08-15
Tirsdag: 08-15
Onsdag: 08-17
Torsdag: 08-17
Fredag: 08-15

Du kan kontakte klinikken på tlf. 43 56 02 75

Email: tandplejen@ishoj.dk

Vær opmærksom på, at telefonen er lukket hver dag kl. 11-13.

Ved akut brug for tandlæge kan du ringe på tlf. 23 32 53 80

 

 

Tandplejen holder juleferie

fra den 23. december 2021. Vi er tilbage igen den 3. januar 2022.

 

 

Hvis dit barn får brug for at komme til tandlæge under ferier, henviser vi til Akuttelefonen 1813 eller privat tandlæge.

Der er et begrænset antal parkeringspladser ved klinikken, så det kan nogle gange være svært at finde en parkeringsplads.

Vi gør opmærksom på, at der også er mulighed for at parkere på den anden side af Ishøj Søvej, hvor der ofte er god plads.

Du kan få en rutevejledning ved at trykke "rutevejledning" på kortet forneden.

 

Vores musikalske klinikassistent René har skrevet en fantastisk sang om tandbørstning, som du kan høre her.

Ishøj Kommunale Tandpleje har få udeblivelser, og i den anledning lavede TV2 Lorry et indslag om, hvor gode vores forældre og børn er til at overholde de aftalte tider.

 

EU's nye persondataforordning (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018.

Klik på dette link for at læse mere om, hvordan Ishøj Kommune passer på dine data.

 

Behandling af oplysninger i Ishøj Kommunale Tandpleje


I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig/dit barn som patient indsamler og behandler Ishøj Kommunale Tandpleje en række personoplysninger om dig/dit barn.
Behandlingen sker med udgangspunkt i Sundhedsloven, Tandplejebekendtgørelsen, samt Vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje.

Nedenfor beskrives, hvordan Ishøj Kommunale Tandpleje behandler, bruger og videregiver personoplysningerne.

Typer af oplysninger

Ishøj Kommunale Tandpleje indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig/dit barn (i det omfang det er relevant for netop dig/dit barn)


Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og uddannelsessted mv.


Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
Helbredsoplysninger, f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar mv.
Formål.

Vi behandler dine/dit barns personoplysninger til følgende formål:

Undersøgelse, diagnostik og behandling.

Udarbejdelse af tandlægeerklæringer.

Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

Kommunikation med, eller henvisning til, andre sundhedspersoner, tandlæger, læger, eller sygehuse.

Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter. Eventuelle afregningsformål.

Sundhedsstyrelsen (SCOR-registrering).

Overholde forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig/dit barn fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, læge, eller tandlæge, eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Videregivelse af personoplysninger.
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig/dit barn, vil personoplysningerne blive videregivet og delt med følgende modtagere:
 

 Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et   aktuelt behandlingsforløb.

 Der vil kunne videregives oplysninger til andre myndigheder, f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed,

 Det Fælles Medicinkort, eller sociale myndigheder.

 Man har som patient/forældremyndighedshaver adgang til oplysningerne efter anmodning.

 Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er
 sendt.

 Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med eventuel afregning for patientbehandling       videregives oplysninger til det kommunale afregningskontor.

 Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via
 receptserveren.

 Ved indberetning til Sundhedsstyrelsen (SCOR-registrering).

 Ved bestilling af tolk videregives oplysninger til det af kommunen anviste tolkebureau.

 I visse tilfælde videregives oplysninger til pårørende, eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesreglerne:
Databeskyttelsesforordningen (EUROPA-PARLEMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)
2016/679 af den 27. april 2016) (GDPR) og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af den 23. maj 2018).
Behandlingen af oplysningerne sker med hjemmel i GDPR art. 6, stk. 1., litra e.
Du kan finde databeskyttelsesreglerne på henholdsvis www.eur-lex.europa.eu og
www.retsinformation.dk

Brug af databehandlere
Personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af
Ishøj Kommunale Tandpleje.


Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.


Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig (GDPR art. 15)
Du har ret til at få ændret ukorrekte oplysninger samt at ret til at få slettet oplysninger, som ikke er relevante (GDPR art. 16 og 17).
Du har ret til at begrænse behandlingen af dine oplysninger (GDPR art. 18).
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine oplysninger (GDPR art. 21).
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til os – se punktet ”Kontakt” nedenfor.
Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du er utilfreds med måden, hvorpå Ishøj Kommunale Tandpleje behandler dine oplysninger, kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver: Daniel Bach
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Mail: dpo-d@hvidovre.dk
Tlf. 23990519

Der opfordres til, at du ikke sender fortrolige eller følsomme oplysninger pr. mail.
Kontaktoplysninger på Ishøj Kommunale Tandpleje
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.
Adresseoplysninger på klinikken:
Ishøj Kommunale Tandpleje
Ishøj Søvej 200
2635 Ishøj
Danmark
Tlf.: +45 43 56 02 75

Klageadgang
Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at klage over
behandlingen. Klagen kan indgives skriftligt, mundtligt eller telefonisk til Ishøj Kommunale Tandpleje.
Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.