Covid-19

VEDR. TESTOPFORDRINGER PÅ KÆRBO OG TORSBO

Opdateret d. 8. august 2022

Kære alle

For så vidt muligt fortsat at holde smitten ude af landets plejehjem og beskytte ældre og sårbare mennesker mod COVID-19, er der fokus på smitteforebyggelse via opfordring til test af besøgende.

Du kan få udleveret en selvtest ved at henvende dig til personalet.

Venlig hilsen Ledelsen på Kærbo og Torsbo.