Covid-19

Kærbo og Torsbo er åbent for besøgende.

Alle besøgende til beboere på plejehjem, uanset vaccinationsstatus, opfordres af sundhedsmyndighederne, til at tage en test inden besøget. Testen skal foretages i det landsdækkende net af faste teststeder.

Der anmodes forsat om at være opmærksom på hyppig håndvask og afspritning af hænder og overflader, ved besøg.

 

Aktivitetscentrene på Kærbo og på Egely er begge åbne igen.