Covid-19

Opdateres løbende med relevant information om Covid-19

Kære alle

Vi har modtaget nedenstående besked fra KL

Testaftale ophørt

"Sundhedsmyndighederne har gennem længere tid haft en anbefaling om screeningstest af personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen). Der har også været en anbefaling om, at pårørende til +85-årige tager en test inden besøg hos den ældre.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indhentet en ny vurdering fra sundhedsmyndighederne, der vurderer, at den nuværende aftale på social- og ældreområdet ikke bør forlænges af hensyn til at beskytte ældre og sårbare.

Det er derfor besluttet ikke at forlænge aftalen om testindsatsen, der dermed er ophørt med udgangen af 31. januar 2023."

 

Ny vejledning om forebyggelse af smitte med coronavirus på plejehjem:

Sundhedsstyrelsen har i dag offentliggjort en ny vejledning om forebyggelse af smitte.

Vejledningen bekriver, hvilke forholdsregler plejehjem, botilbud m.m. samt den kommunale og private hjemmepleje bør tage med henblik på at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet covid-19. Nyeste version af vejledning indeholder følgende afsnit:

  • Symptomer og smitteveje ved covid-19 og andre luftvejsinfektioner
  • Organisering i forhold til forebyggelse og håndtering af luftvejsinfektioner
  • Generel forebyggelse af smitte
  • Værnemidler
  • Håndtering ved symptomer på luftvejsinfektion hos borgere