Covid-19

VEDR. TESTOPFORDRINGER PÅ KÆRBO OG TORSBO

Opdateret d. 25. april 2022

Kære alle

For så vidt muligt fortsat at holde smitten ude af landets plejehjem og beskytte ældre og sårbare mennesker mod COVID-19, er der fokus på smitteforebyggelse via opfordring til test af pårørende til +85-årige borgere på plejehjem og til +85-årige boende i ældreboliger på plejehjem inden besøg.

Herudover opfordres der til fortsat fokus på rengøring, udluftning og høj hygiejnestandard på plejehjem.

Venlig hilsen Ledelsen på Kærbo og Torsbo.