Kærbo-Torsbo

Velkommen til de to plejehjem i Ishøj Kommune. Vi er mere end 200 medarbejdere, der dagligt gør vores til, at beboere, brugere og pårørende bliver sat i centrum, så Kærbo og Torsbo er nogle rare steder at være for alle.

Orientering om den igangværende ombygning (OBS: ny indgang mellem Ishøj Boulevard blok 4 og 6)

Blok 4 stuen er omsider blevet ombygget til plejeboliger med et fælles køkken og fælles mindre opholdsareal med plads til at hygge sig og til samvær. For at udvide pladsen i området og for at forhindre at plejeafdelingen bliver et gennemgangsområde, vil døren i gavlen ud mod P-pladserne fra uge 42, forventeligt den 18. oktober, kun kunne benyttes som nødudgang ved eksempelvis brand. 

Udgangspartiet for enden ad gangen i blok 4, vil blive ombygget. Der kommer nye og energibesparende vinduer og branddør i gavlen. Vindfanget bliver nedlagt og bliver inddraget i den fælles opholdsstue, så dette bliver et mere hyggeligt og anvendeligt område for alle beboerne i blok 4, stuen. Denne ombygning forventes igangsat i uge 41 og kan give lidt gener i form af larm og støv fra byggeriet. Det beklager vi.

Fremover kan man ikke gå ind ved gavlen af blok 4, men skal benytte den nye hoveddør imellem blok 4 og 6 (se billede). Gangstien op imod den nye indgang vil blive planeret og ryddet og der opsættes skiltning.

Ved den nye hoveddør er der opsat en nøglelæser, hvor du kan anvende din nøglebrik til at åbne døren i aften- og nattetimerne. Det er også muligt for dig eller dine besøgende i aften- og nattetimerne at ringe på dørklokken, som ringer hos personalet. Der er opsat videokameraer ved hoveddøren, så personalet i afdelingen kan se, hvem der lukkes ind. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan komme ind på Kærbo i aften- og nattetimerne.

Udgangsdøren ved gavlen i blok 6 kan forsat benyttes. Det kan den frem til byggearbejderne går i gang i blok 6., forventeligt i 2023

Har du spørgsmål, er du velkommen til at tage fat i Karin Højsgaard Have Mitchell, teamleder af blok 4/6 på Kærbo. Karin har telefonnummer 21 20 41 46. Eller Plejecenterleder Kathrin Lundberg på telefonnummer 20 46 72 20.

Kontaktoplysninger:

  • Blok A (stuen): 4357 9621
  • Fleksible Omsorgspladser: 4357 9621 (1. sal) og 4357 9625 (2. sal)
  • Blok B: 4357 9601 (1. sal) og 4357 9602 (2. sal)
  • Blok C: 4357 9641 (stuen), 4357 9642 (1. sal) og 4357 9643 (2. sal)
  • Blok 4: 4357 9640 (1. sal)
  • Administrationen: 4357 9613

Mail til Kærbo-Torsbo: Kaerbo-torsbo@ishoj.dk