Daghjem

Ishøj Kommune har et daghjem på både Torsbo og Kærbo

Daghjemmene er et tilbud til dig, som bor hjemme, men har behov for hjælp i sådan en udstrækning, at det kan være en fordel at være tilknyttet daghjemmet en eller flere dage om ugen.

Daghjemmet yder stort set samme service, som man modtager i en plejebolig.

Vi kan tilbyde støtte og hjælp med de opgaver, du ikke selv kan klare. Du kan fx få hjælp til træning i daglige færdigheder og holdtræning.

Du kan komme i betragtning, hvis:

 • du modtager pension og bor i Ishøj Kommune
 • du fortsat ønsker at bo hjemme
 • du har behov for vedvarende hjælp for at klare hverdagen
 • du vil have glæde og gavn af at komme i et af vores daghjem
 • tilknytning til det givne daghjem kan medvirke til aflastning af eventuel ægtefælle eller familie

Du kan kontakte Visitationen på tlf. 4357 6991 for at få mere at vide om, hvordan du får tilbudt en plads i daghjemmet.

I daghjemmene får du en fast kontaktperson.

Kontaktpersonen vil være din personlige vejleder og hjælper, så længe du er tilknyttet daghjemmet.

I aftaler sammen hvad du har brug for hjælp til, både på kort og på lang sigt.

Medarbejderne i daghjemmene arbejder efter vores værdier. Nemlig gensidig respekt, ligeværdighed, loyalitet, indlevelsesevne, værdighed og sund fornuft.

Vi er for tiden:

2 social- og sundhedsassistenter på Kærbo

2 social- og sundhedshjælpere på Torsbo

Samt en fælles leder, der også er leder for aktivitetscentret.

I daghjemmene tilbydes daglige aktiviteter, som planlægges i samråd med daghjemmenes brugere. Aktiviteterne veksler efter ønsker og behov, men det kan for eksempel være:

 • Sang og musik
 • Kortspil, quiz, banko og terningespil
 • Højtlæsning af aviser og blade
 • Gåture i den nærmeste omegn
 • Hyggesnak
 • Siddende gymnastikhold

Derudover kan du deltage i aktivitetscentrets øvrige tilbud. 

Du kan få kørsel til og fra daghjemmet, også hvis du er kørestolsbruger.

 • Morgenkørsel kl. 8-10
 • Hjemkørsel kl. 15-16

Du kan blive hentet af chaufføren i dit eget hjem. Du kan medbringe din egen rollator, men du kan også låne en rollator på daghjemmet.

Der kan opstå begrænsninger ved tilbud til kørsel, da vi har venteliste. Kørslen er gratis.

Du må påregne mindre ventetider ved afhentning og hjemkørsel.