Om Kærbo og Torsbo

Kærbo består af:

 • 74 plejeboliger fordelt på 7 leve-/bomiljøer med 9-12 beboere pr. miljø
 • 30 ældreboliger
 • 19 fleksible omsorgspladser (aflastning og genoptræning)
 • Daghjem
 • Aktivitetscenter med 100-150 pladser
 • Centralkøkken med madudlevering og café
 • Træningscenter

Torsbo består af:

 • 29 plejeboliger fordelt på 2 afdelinger
 • 12 ældreboliger
 • Daghjem
 • Køkken, der dagligt laver mad til beboerne

På Kærbo og Torsbo favner vi mangfoldigheden.

Vi understøtter borgeren til et aktivt, sundt og meningsskabende liv gennem involvering.

Vi tager udgangspunkt i disse værdier:
 • Værdighed
 • Ligeværdighed
 • Indlevelsesevne
 • Gensidig respekt
 • Loyalitet
 • Sund fornuft

På Kærbo finder du også vores frisørsalon.

Åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 09:30 - 16:00

Fredag kl. 09:30 - 15:00

 

På Torsbo kommer frisøren en gang om måneden for at klippe beboerne.