Om Kærbo og Torsbo

Kærbo består af:

 • 74 plejeboliger fordelt på 7 leve-/bomiljøer med 9-12 beboere pr. miljø
 • 30 ældreboliger
 • 19 fleksible omsorgspladser (aflastning og genoptræning)
 • Daghjem
 • Aktivitetscenter med 100-150 pladser
 • Centralkøkken med madudlevering og café
 • Træningscenter

Torsbo består af:

 • 29 plejeboliger fordelt på 2 afdelinger
 • 12 ældreboliger
 • Daghjem
 • Køkken, der dagligt laver mad til beboerne

Kærbo og Torsbos kerneydelse er at sætte borgeren i centrum. At give borgere indflydelse på eget liv og størst mulig livskvalitet gennem en tværfaglig indsats med fokus på rehabilitering.

Vi tager udgangspunkt i disse værdier:
 • Værdighed
 • Ligeværdighed
 • Indlevelsesevne
 • Gensidig respekt
 • Loyalitet
 • Sund fornuft

Det er vores mål, at brugerne af vores plejehjem oplever en dagligdag med:

 • Størst mulig livskvalitet
 • Ligeværdighed i forhold til andre mennesker
 • Selvbestemmelse over egen tilværelse
 • Tryghed gennem kvalificeret pleje og omsorg
 • Støtte til at anvende egne ressourcer
 • Afpasset hjælp i forhold til individuelle behov
 • Højt informationsniveau fra personalet
 • Kendskab til det kommunale serviceniveau

Rådet fungerer som et forum for dialog mellem kommunen, borgerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne på plejehjemmene.

Rådet består af:

 • Beboere som repræsenterer beboerne
 • Pårørende som repræsenterer pårørende til beboere
 • 1 beboer fra ældreboligerne som repræsenterer brugerne
 • 1 medarbejderrepræsentant
 • 1 repræsentant fra Ældrerådet
 • Plejecenterlederen

Rådet er i øjeblikket ved at blive oprettet på ny.

Mere information kommer snarest.

Centerrådet er det overordnede udvalg for borgermedindflydelse på plejehjemmene.

Rådet skal medvirke til at fremme vores værdier og mål, herunder at rådgive og formidle dine synspunkter overfor ledelsen.

Rådet mødes 4 gange om året.

Rådet er i øjeblikket ved at blive oprettet på ny.

Mere information kommer snarest.

På Kærbo finder du også vores frisørsalon.

Åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 09:30 - 16:00

Fredag kl. 09:30 - 15:00

Salon Kærbos telefonnummer: 2219 9602

 

På Torsbo kommer frisøren Vini en gang om måneden for at klippe beboerne.