Sådan kan du bo

Omsorgscentret Kærbo rummer 74 plejeboliger, 30 ældreboliger og 19 fleksible omsorgspladser

Tryk nedenfor for at se, hvordan du søger en ældrebolig og plejebolig.

Læs desuden om, hvem der kan søge, og hvordan vores boliger er indrettet.