Om den styrkede pædagogiske Læreplan

Sådan arbejder Troldebo med det fælles pædagogiske grundlag og de seks læreplanstemaer

 - Pædagogisk læreplan for Troldebo

Pædagogiske grundlag og læreplanstemaer

Nedenstående to centrale dele er udgangspunktet, for udarbejdelsen af vores pædagogiske læreplan

  • Et fælles nationalt pædagogisk grundlag
  • Seks nationale læreplanstemaer og tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring

I det følgende beskriver vi vores arbejde med elementerne