Om skolen

Velkommen til Skolen på Ishøjgård

Skolen på Ishøjgård er en specialskole beliggende i Ishøj Landsby. Vi er normeret til 36 elever, og eleverne visiteres hertil gennem en rådgiver i Ishøj Kommune. 

Vi bestræber os på, at ingen elever går fagligt tilbage, mens de går på skolen. Vores elever udfører nationale tests på samme vilkår som andre skoler i kommunen. Men det vi kan gøre anderledes er at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs behov, og dermed sætte realistiske mål for eleven.

Som alle andre skoler, har vi skønne børn. Dem imødekommer vi ud fra tanken om det hele menneske, og vi ønsker, at hver enkelt elev skal føle sig som en del af et fællesskab. Skolen sætter en stor ære i, at alle vores børn får skoleglæden tilbage samt får lysten til at lære. Vi respekterer de fortællinger, den enkelte kommer med, og giver os tid til at lytte, fordi vi tror på, at det at lære, udvikle og mestre hænger sammen med trivsel.

Skolen på Ishøjgård har en stor tradition for at arbejde tværfagligt. Derfor vil man opleve, at der er et tæt samarbejde mellem hjemmet, skolen og forvaltningen, som alle arbejder hen imod en tilbagevenden til folkeskolen. Den gennemsnitlige tid børnene er indskrevet på Ishøjgård er ca. 2½ år. Nogle børn vil derfor være hos os i kortere tid og andre lidt længere. 

Skolen er opdelt i tre teams:

  • Team 1 (0. - 3. klasse)
  • Team 3 (4. - 6. klasse)
  • Team 4 (7. - 10. klasse)

Internt i de enkelte teams kan der også være opdelinger. Det afhænger meget af elevernes niveau, kompetencer og behov.

Skolen på Ishøjgård arbejder systemisk og narrativt, og derfor har vi altid eleven i centrum. Vores skole lægger stor vægt på at se det hele menneske. Et menneske, som både er en del af skolen, en familie, et hjem og måske en fritidsaktivitet. I Skolen på Ishøjgård er ingen specielle eller forkerte, fordi der er noget, der er vanskeligt. Vi tilbyder, alle elever mulighed for at få en ny begyndelse, hvor de selv er med til at skabe nye fortællinger.

I Skolen på Ishøjgård er det ikke ualmindeligt, at vores elever kan have vanskeligt ved det faglige, når de starter hos os, fordi de i en periode har haft svært ved at indgå i den almindelige hverdag i folkeskolen. Vi tilrettelægger derfor undervisningen efter barnets behov.

Desuden bestræber vi os på at skabe et trygt og roligt miljø. Derfor arbejder vi med Low Arousal-tilgangen. Det betyder, at vi er ekstra opmærksomme på at tilpasse vores krav til den enkelte elev og at have fokus på at elevens stressniveau ikke stiger - og at håndtere situationen professionelt, når det alligevel sker.

Skolen på Ishøjgård har en psykolog tilknyttet. Hun er ansat i Center for Børn og Forebyggelse, men sidder tit på Ishøjgård, da de fleste af hendes timer ligger her.

Psykologen deltager i vigtige møder vedrørende eleverne, fx netværksmøder, overleveringsmøder, og møder internt i de respektive teams. Derudover har hun sammen med en pædagog fra Ishøjgård ansvaret for Cool Kids, som er et projekt, du kan læse mere om her.

Vores socialfaglige konsulent er både tilknyttet skolen og familieværkstedet, og hun udgør derfor et vigtigt bindeled mellem de to afdelinger af Ishøjgård.

Den socialfaglige konsulent er en vigtig brik i samspillet mellem skolen, forældrene og forvaltningen. Det er også hende, der koordinerer indskrivningerne og elevernes opstart på skolen.

Som noget nyt huser Ishøjgård også en fysioterapeut.

Fysioterapeuten laver specielt tilrettelagte forløb med de tre teams. Formålet med at have en fysioterapeut tilknyttet Ishøjgård er, at vi ønsker at have mere fokus på kroppen og dens indflydelse på den enkelte elevs trivsel.