Cool Kids og Chilled

Hvis dit barn oplever angstproblematikker, kan I få hjælp via angstgrupperne Cool Kids og Chilled

I vores angstgrupper Cool kids og Chilled arbejder vi målrettet med børnenes og de unges angstproblematikker og giver dig og dit barn indsigt og forståelse for angstens natur, og for hvilke strategier, I kan bruge for at komme angsten til livs.

 • Cool Kids er et tilbud til børn i 3.-6. klasse.   
 • Chilled er et tilbud til unge i alderen 13-18 år

Cool Kids og Chilled er ikke tilstrækkelig hjælp, hvis dit barn har massivt skolefravær, og derfor er børn og unge med massivt skolefravær ikke i målgruppen for tilbuddet. Her skal der tages kontakt til skoleledelsen på dit barns skole.

Angst kan blive en stor barriere for et barns trivsel og livsudfoldelse. Formålet med angstgrupperne Cool Kids og Chilled er at forebygge, at angsten bliver en alvorlig hindring for dit barns udvikling og trivsel.

I Cool kids og Chilled arbejder vi målrettet med børnenes og de unges angstproblematikker og giver dig og dit barn indsigt og forståelse for angstens natur, og for hvilke strategier, I kan bruge.

Den bedste måde at komme angsten til livs på, er ved at udfordre den og ved at blive i situationer, der virker skræmmende, for herigennem at lære, at det er ufarligt. Eksponeringen sker naturligvis gradvist og i tæt samarbejde med dig og dit barn.

Cool kids og Chilled kan hjælpe med følgende problematikker;

 • Bange for at sove alene på eget værelse
 • Bange for at være alene hjemme
 • Bange for at være væk fra mor og far
 • Svært ved at deltage i en fritidsaktivitet uden mor og far er med
 • Svært ved at deltage i lege-/soveaftaler hjemme hos andre børn, lejrskole eller overnatning med sportsklub
 • Bange for insekter, hunde, katte eller andre dyr
 • Bange for mørke
 • Bange for at kaste op og bange for at blive syg
 • Bange for at der sker mor og far noget
 • Bange for bakterier
 • Bange for at fremlægge i skolen
 • Tankemylder med bekymringer om alt muligt; hvad nu hvis, og hvad nu hvis...
Forløb med Cool Kids og Chilled

Cool kids og Chilled er veldokumenterede og evidensbaserede forløb, som tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi.

Forløbene strækker sig over ti sessioner. Forløbene er gruppebaserede, og der er plads til seks børn/unge og deres forældre i hvert forløb.

Der afholdes forsamtaler forud for hvert forløb, således at vi kan afdække, om der er tale om en angstproblematik.

Der vil være opsamlingssessioner tre og seks måneder efter endt forløb, således at vi sikrer en fortsat ændring i det angste tankemønster.

For at få en plads i en af vores grupper forventes det, at I som forældre deltager sammen med jeres barn, samt at I afsætter tid mellem sessionerne til at arbejde med konkrete hjemmeopgaver.

Angstgruppeforløbene annonceres på Aula, når der er ledige pladser. Som forælder kan du derefter rette direkte henvendelse til gruppelederne.

Det er ligeledes muligt for både psykologer og lærere at kontakte gruppelederne ved bekymring for en angstproblematik hos et barn.

Cool kids-gruppeledere

Psykolog Caroline van Bronswijk, tlf. 6193 6291

Chilled-gruppeledere

Psykolog Annemette Rasch, tlf. 2949 8784

Psykolog Caroline van Bronswijk, tlf: 6193 6291