Handleplaner, skoleudviklingssamtale mv.

Her kan du læse vores faglige handleplaner, skoleudviklingssamtale, National trivselsundersøgelse, brugertilfredshed mv.

Sammenlignelig brugerinformation

Klassetrin og spor

Klassetrin på skolen: 0.-9. kl.

Antal spor på skolen: 2 (dog 3-sporet på 5. og 6. årgang)

 

Typer af tilbud efter skoletid

Vibeholmskolens SFO og aftenklub. Aftenklubben har åbent tre aftener om ugen i skoleuger

 

Skolens indsatsområder

Når vi trives, lærer vi – når vi lærer, trives vi.

Vi arbejder målrettet med at øge elevernes sociale og faglige trivsel ved at fokusere på: 

Trivsel som mål til at eleverne oplever bedre trivsel

Trivsel som middel til at opnå bedre faglige resultater

 

Mål for elevernes sociale trivsel

 • Alle elever er i god trivsel og indgår i læringsfællesskabet i klassen

Mål for elevernes faglige trivsel

 • At elevernes motivation for at lære og opnå gode resultater øges
 • At den enkelte elevs progression øges i dansk og matematik
 • At andelen af elever med gode resultater i matematik nærmer sig landsgennemsnittet
 • At vi bibeholder og gerne øger de gode læseresultater, vi har
 • At de tosprogede drenges præstationer nærmer sig de etnisk danske drenges til afgangsprøverne
 • At eleverne bliver fortrolige med at arbejde med de forskellige it-baserede værktøjer

 

Vejledere og øvrige resursepersoner

Skolens resursepersoner, der er forankret i det pædagogiske læringscenter (PLC) understøtter teamene i arbejdet med at fremme social og faglig trivsel. 

PLC understøtter såvel den enkelte medarbejder som hele teamet i arbejdet med social som faglig trivsel ud fra de fire pejlemærker:

 1. Klasseledelse       Hvad er god klasseledelse, og hvad virker?
 2. Mindset                Hvordan indarbejder vi bevidstheden om mindsettet i daglig praksis? 
 3. Sprog                   Som dimension i alle fag, og som det der skaber virkeligheden       
 4. Det fagfaglige      De enkelte fag, Meebook, biblioteksfaglighed mv.  

 

AKT-teamet har udarbejdet Trivselsplan Vibeholmskolen, hvor fokusområder for trivselsarbejdet på alle klassetrin er beskrevet. AKT-teamet laver i samarbejde med klassernes lærere forløb på de enkelte klassetrin.

SFO-pædagoger er uddannet i Mini-diamant samt Fri for mobberi og arbejder med materialet i indskolingen.

Der arbejdes med Forældrefiduser i de mindre klasser.

 

Opgørelse over antallet af elever på skolen

Samlet elevtal pr. 29.9. 2022: 515 elever

Gennemsnitlig klassekvotient:

Skolen: 23,3 elever

Indskolingen (0.-3. kl.): 25,5 elever

Mellemtrin (4.-6. kl.): 23,4 elever

Udskoling (7.-9. kl.): 20,7 elever

It-udstyr til eleverne

Ishøj Kommunes it-strategi for skolevæsenet betyder, at alle elever i 3. og 7. kl. får udleveret en Chromebook  som et arbejdsredskab i undervisningen, og alle elever fra 3. kl. og opefter har en Chromebook.

Herudover har Vibeholmskolen bærbare computere til låns samt et it-lokale med stationære computere.

Der er et velfungerende trådløst netværk på hele skolen.

Antal ansatte

Samlet antal ansatte på Vibeholmskolen: 72

Ledere inkl. teknisk serviceleder: 4

Sekretærer: 2

Lærere: 41

Pædagoger og assistenter i 0. kl.: 4

Pædagogisk personale (skole/SFO): 17  

Støttepædagog: 1

Teknisk serviceperosnale:2

Kantinepersonale: 2

Skolens bygninger og faciliteter

Vibeholmskolen er bygget sidst i tresserne og blev taget i brug i 1968. Skolen er løbende blevet vedligeholdt og fremstår i god stand.

Skolen har to idrætssale, de fornødne faglokaler samt kantine.

SFO’en består af to selvstændige bygninger samt lokaler i kælderetagen på skolen.

Eleverne skolemøbler

Alle elever har skolemøbler, der kan tilpasses individuelle behov, og som er lette at flytte rundt med. Skolen er desuden i gang med en løbende renovering af skolens være-områder for eleverne med behagelige møbler, nye gulve og nymalede vægge.

Udearealer

Vibeholmskolen har to store skolegårde og et græsareal, hvor der kan leges og dyrkes idræt. Skolegårdene har gennem de seneste år blevet renoveret.

Skolevejen

Vibeholmskolen ligger for enden af en blind vej i et stille villakvarter. 

Her kan du læse notat på skoleudviklingssamtalen 2024