Trivsel

Læring og trivsel går hånd i hånd

På Vibeholmskolen har trivselsarbejdet høj prioritet. Det har det både som dimension i den daglige undervisning og som særskilt emne. Alle har et medansvar for, at der er god trivsel blandt børn og voksne, og alle kan bidrage ved at udvise imødekommenhed, hjælpsomhed og respekt for hinanden.

Skolens ordensregler, trivselsplan og mobbepolitik skal bidrage til at holde fokus på trivslen. Hver dag.

Her kan du læse Vibeholmskolens mobbepolitik

Her kan du læse Vibeholmskolens trivselsplan

Her kan du læse Vibeholmskolens ordensregler