Forløb for børnehaveklasse

Børnehaveklassen er et omstillingsår på mange områder. Men også en ny måde at besøge Naturcentret på.

Børnene har formentlig været her før, men pludselig bliver der flere begreber, man rækker fingeren op og man skal bruge det man ser og hører mere målrettet, når man kommer tilbage til skolen.

Naturbooking

Book et forløb med Naturcenteret

Grøn sløjd

Grøn sløjd

Kreative og musiske udtryksformer, Naturfaglige fænomener.