Om Bredekærgård

Bredekærgårds historie går helt tilbage til 1600-tallet

Bredekærgårds historie kan spores tilbage til 1624, hvor kong Christian 4. overtog gården og brugte egnen til jagt. Faktisk var Bredekærgård en del af kongens jagtmarker indtil midten af 1700-tallet.

I 1787 var det husbonden Christen Hansen, der havde Bredekærgård. Christen er fæstebonde og gift med Maren Pedersdatter. Fortællingen om Christen og hans familie er blevet til en af Bredekærgårds nuværende aktiviteter, som du kan møde ved besøg.

Bredekærgård var i privat eje frem til 1974, hvor Miljøministeriet overtog gården.

I 1975 overtog Ishøj Kommune Bredekærgård, som herefter huser en lang række forskellige aktiviteter.

I slutningen af 1980'erne blev gården istandsat i forbindelse med forskellige aktiveringsopgaver og har i mange år været drevet som et aktivt landbrug med bosiddende bondemand.

I 2012 opsagde Ishøj Kommune den bosiddende bondemand, hvilket også fik betydning for de opstaldede dyr. I dag er der en dyregård med forskellige dyr, Ishøj Lokalehistorisk Arkiv, udstillingen om Ishøjs Fyrste og Ishøj Naturcenter er flyttet ind til glæde for byens yngste.

Ishøj Byråd vedtog i 2012 en ny vision for Bredekærgård, som der stadig arbejdes efter.

Bredekærgård og Tranegilde skal være en legeplads for børn og voksne. Dette sker ved:

  • At bevare, udvikle og formidle et værdifuldt historisk og kulturelt miljø

  • At formidle Ishøj Kommunes historie herunder historien om indvandringen til Ishøj – og vores fælles rødder i landbruget

  • At udvikle lokalhistoriske aktiviteter på gården i samarbejde med lokalhistorisk forening

  • At sætte rammer omkring kulturelle aktiviteter i samarbejde med lokale foreninger

  • At skabe uderum, der inspirerer til udeaktiviteter og brug af naturen for børn og unge i kommunen