Plejehjemsbestyrelse

Plejehjemsbestyrelsen er et nyt organ på tværs af Torsbo og Kærbo

Plejehjemsbestyrelsens formål er at sikre beboerdemokratiet og at beboernes og de pårørendes interesser bliver varetaget bedst muligt.

Det kan fx være i forhold til inputs til ”den gode indflytning”, aktiviteter, handleplaner efter tilsyn m.v. Beboerdemokrati handler om diskussionen af generelle temaer, der berør beboernes hverdag – og dermed ikke om enkeltsager, fx indsatsen over for en enkelt beboer.

Plejehjemsbestyrelsen skal desuden fungere som sparringspartner og rådgivende organ for ledelsen i den fortsatte udvikling af Kærbo og Torsbo.

Plejehjemsbestyrelsen består af pårørende, medarbejdere og ledere fra Torsbo og Kærbo, plejecenterlederen samt repræsentanter fra Aktivitetscentrets Brugerbestyrelse, Seniorrådet og Ældre Sagen.

 

Læs om vedtægterne her.

Formand Bent Messerschmidt, pårørende

Næstformand Kathrin Lundberg, plejecenterleder

AG (Anne Grethe) Madsen, repræsentant fra Brugerbestyrelsen

Bjarne Gosvig, repræsentant fra Seniorrådet

Eva Spengler, pårørende

Ilse Sørensen, pårørende

Bjarne Ellefsen, pårørende

Bent Jönsson, suppleant for Ældresagen

Mette Quist Foget, pårørende og suppleant

Annette Krogh Petersen, pårørende og suppleant

Hatice Yapici, medarbejder

Elisabeth Bundgaard, medarbejder og suppleant

Eva Dicarlini Nielsen, medarbejder

Heidi Prip, teamleder