Læringsmål, Læringsmiljøer og Evaluering

I Børnehuset Troldebo arbejder vi med følgende læringsområder: 

Vi vil beskrive hvordan de enkelte grupper arbejder med læringsområderne, og hvad det er for læringsmiljøer de arbejder med i den pædagogiske dagligdag. For at styrke og udvikle læringsmiljøerne, anvender vi forskellige metoder til at evaluere på læringsmiljøerne, for at finde frem til, hvad der fungerer og hvor vi kan gøre det anderledes.

Det arbejder vi med lige nu Aktuelle læringsområder og læringsmiljøer

Aktuelle læringsområder og læringsmiljøer

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i børnenes trivsel, og i hvad børnene har behov for at lære og udvikle lige nu og i fremtiden.

Vores pædagogiske læringsmiljø og de pædagogiske aktiviteter vi tilrettelægger skal derfor understøtte og være målrettet børnenes behov for trivsel, læring, udvikling og dannelse hele dagen og i alle aktiviteter både i børnenes egen leg, spontane aktiviteter, daglige rutiner og planlagte vokseninitierede aktiviteter.

Vores planlagte vokseninitierede aktiviteter, tager udgangspunkt i aktuelle læringsområder som vi vurderer, at der er behov at fokusere særligt målrettet på. Det kan være en gruppe af børn (stor eller lille) som vi oplever har behov for at tilegne sig / øve sig på særlige kompetencer.

Læringsområderne kan tage afsæt i et af læreplanstemaerne, men oftest vil et læringsområde indeholde mere end et tema. På de følgende sider beskriver vi hvilke læringsområder vi aktuelt arbejder med.