Aktivitetscenter Ishøj

Nyt fra Aktivitetscenter Kærbo

Baggrund

Da Coronakrisen ramte Ishøj og Aktivitetscenteret måtte lukke, blev der igangsat en kortlægning af hele det samlede aktivitetsområdet for ældre i Ishøj. Kortlægningen samt den efterfølgende høringsfase viste tydeligt at Aktivitetscenteret er et afholdt sted som mange har haft glæde af i mange år. Kortlægningen viste også at der er behov for at sikre et stærk aktivitetstilbud til sårbare borgere, hvad enten det er plejehjemsbeboere eller sårbare ensomme borgere der fortsat bor i egen lejlighed eller hus.

Hvad er vi sat i verden for?

Visionen for aktivitetscenteret er, at vi lykkes med at understøtte at ældre i Ishøj kan væres sammen med andre i aktiviteter. Aktiviteter der gør det muligt at bruge og bevare egne ressourcer længst muligt og som bidrager til en meningsfuld hverdag.

Aktivitetscenteret arbejder derfor nu efter 3 pejlemærker der her er illustreret ved 3 tandhjul der alle er nødvendige for at Aktivitetscenteret kan køre godt. (Se nedenstående billede)

Med pejlemærkerne arbejder vi for et rummeligt, levende og lokalt forankret Aktivitetscenter, hvor de der har ressourcer til at bidrage til fællesskabet forventes at gøre det og de der har færre ressourcer nyder godt af fællesskabet. Gennem det store frivillige engagement kan Aktivitetscenteret skabe et stærkt aktivitetstilbud hvor både ældre med få eller mange ressourcer kan nyde hinandens samvær i fælles aktiviteter.

Hvem er aktiviteterne for?

I aktivitetscenteret arrangerer vi både aktiviteter for plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere på efterløn eller pension, ligesom der er mange aktivitetshold drevet af frivillige gruppeledere. Nogle aktiviteter er alene for plejehjemsbeboerne ude i plejeafdelingerne, mens andre er fællesaktiviteter for alle eller på hold der er drevet at frivillige gruppeledere.

Aktiviteter for hjemmeboende borgere annonceres i Kærbo Nyt der udkommer hver 2. måned. Er du nysgerrig på hvilke holdaktiviteter der er på Kærbo så er du velkommen til at kontakte os eller kigge forbi.

Aktiviteter for plejehjemmets beboere kan ses i Kærbos Husavis og Torsbos Husavis der om kort tid vil udkomme hver måned.

Er aktivitetscenteret åbent?

Aktivitetscenteret har siden juni 2021 gradvist åbnet op. Mange hold er startet op, mens andre har ønsket at starte op på et senere tidspunkt.

Hvem arbejder i aktivitetscenteret?

Aktivitetscenteret består både af medarbejdere der primært arrangerer fællesaktiviteter og understøtter aktivitetsholdene, og medarbejder der arbejder med aktiviteter i plejeafdelingerne.

Kørsel

Har du brug for viden om flekstrafik er du velkommentil at kontakte aktivitetscenteret.

Vi glæder os til at se dig i Aktivitetscentret.

 

Genåbning af Aktivitetscenter Kærbo, følger myndighedens retningslinjer vedr. Covid-19.

Hvem kan komme i aktivitetscenteret?

Aktivitetscenter Kærbos målgruppe er både plejehjemsbeboere og ældre hjemmeboende borgere i Ishøj.

Hvor mange kan vi være sammen?

Vi følger retningslinjerne og ændrer derfor løbende. Fra d. 11. juni 2021 har vi jf. forsamlingsforbuddet mulighed for at samles op til 100 personer.

Hvad skal vi gøre for at forebygge smitte?

 • Gældende vejledninger om håndvask/håndsprit, nys og hos i ærmet mm skal følges.
 • For at mindske risiko for smitte, er det ikke muligt at købe mad i cafeen.
 • For alle hold, går man om muligt, ind og ud ad yderdøre til lokalerne, så vi ikke samles for mange i fællesområderne.
 • Ved aktiviteter med sang holdes afstand.

Hvad er allerede startet op?

Aktivitetscenteret er nu åbent for både plejehjemsbeboerne og hjemmeboende borgere i kommunen. Mange hold er startet op, mens andre hold selv har valgt at vente. Er du i tvivl om et hold er startet op, er du velkommen til at kontakte aktivitetscenteret.

Der er startet aktiviteter op på Kærbo for både plejehjemsbeboerne og brugere af aktivitetscenteret, både i afdelingerne, udenfor og i aktivitetscenteret.

F.eks. klassisk koncert, gæt en sang, stolegymnastik, banko, gåture ud af huset, cykelture ud af huset ved aktivitetsmedarbejdere, samt frivillige cykelpiloter, højtlæsning i afdelingen mm.

Vi håber på alles forståelse og hjælp til denne særlige genåbning i en tid med Corona og med nye pejlemærker for aktivitetscentret.

Med pejlemærkerne arbejder vi for et rummeligt, levende og lokalt forankret Aktivitetscenter.

 

Mandag
 • Bridge
 • Picasa, billedbehandling
 • Dukketeater
 • Edb (Android)
 • Glasmaling
 • Patchwork
 • Pergamano / kort
 • Seniordans
 • Stavgang (begyndere og øvede)
​Tirsdag
 • Cirkel-træning
 • Edb-undervisning
 • Engelsk
 • Patchwork
 • Strik og hækling
 • Sølv
 • Vævning
 • Yoga
​Onsdag
 • Cirkeltræning
 • Decoupage
 • Engelsk
 • Glasskæring
 • Integrationsgruppe
 • Keramik
 • Stavgang, øvede
 • Yoga, tosproget, siddende
 • Yoga, let selvudvikling
 • Gæt en sang
Torsdag 
 • Banko 1 gang om måneden
 • Integrationsgruppe
 • Kryddersnaps 1 gang om måneden
 • Knipling
 • Linedance
 • Læsegruppe
 • Madhold
 • Perlesyning
 • Porcelænsmaling
 • Slægtsforskning
 • Stenslibning/smykker
 • Taskeflet
​Fredag
 • Cirkeltræning
 • Madhold (fransk) 3 hold + kryddersnaps
 • Manuvision
 • Miniature og dukkehusmøbler 2 gange om måneden
 • Silkemaling
 • Syning
 • Tegne/male
 • Ølsmagning 1 gang om måneden
​Dagligt
 • Billard
 • Socialt samvær i Aktivitetscentret 

Vores computerundervisning kører kontinuerligt, og derfor har vi løbende tilmelding.

Små hold med max. 4 kursister på hvert hold.

Korte kurser med fremmøde 3 timer om ugen i 3-5 uger.
 
Der er mulighed for at blive undervist i:

Grundkursus - Word 1 - Word 2 - Excel - Picasa - Internet/e-mail.

Vi arrangerer løbende nye tilbud/aktiviteter, så hold øje med vores opslagstavle.

Vi tilbyder også:  

 • Foredrag  
 • Fester og arrangementer
 • Temadage 
 • Ture ud af huset
 • Banko 
 • Akivitetscentermøde 
Biksen

Genbrugsbutik med nyt og gammelt. Kom og gør et godt kup. Vi modtager gerne hele, rene og pæne brugte ting.

Banko

Hver måned spiller vi banko i samlingssalen på Kærbo. Tjek altid annoncering i Kærbo-bladet. Datoer kan også ses på TV Ishøj, tekst TV.

Har du brug for information om servicebusserne og flekstrafik er du velkommen til at kontakte aktivitetscentret på tlf. 4357 9604.

Aktivitetscentret Egely er for alle folkepensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister, der er bosat i Ishøj Kommune.

For tiden bliver aktivitetscentret mest benyttet af brugere med anden etnisk baggrund end dansk, men alle er meget velkomne.

Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter som fx kortspil, madlavning, motion, hækling/strikning og meget mere.

Egely er en underafdeling til Aktivitetscentret på Kærbo.

Åbningstid:

Alle hverdage fra kl. 9.00 – 15.00

Adresse:

Aktivitetscentret Egelys adresse er:

Vejlebrovej 132, 2635 Ishøj

Tlf. 2061 5093