Ankestyrelse træffer ny principafgørelse om kompressionsstrømper

10. oktober 2022

Borgere, som har fået afslag på kompressionsstrømper, kan få genoptaget deres sag

Ankestyrelsen har offentliggjort en ny principafgørelse på området vedrørende kompressionsstrømper.

Afgørelse medfører nu, at praksis på området bliver ændret.

Det betyder, at hvis du tidligere har fået afslag alene med den begrundelse, at du ikke opfyldte de vejledende indikationer i punkt 99 i vejledningen om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder, kan du få din sag genoptaget.

Du kan få vejledning om en eventuel genoptagelse af din sag hos afdelingen for kropsbårne hjælpemidler på tlf. 4357 7840.