Sådan bevæger vi os i Ishøj

12. november 2021

I Ishøj bevæger borgerne sig generelt lidt mindre end i andre kommuner, men til gengæld har de bedre adgang til idrætsfaciliteter

Det viser en analyse af danskernes bevægelsesvaner, som Danmark i Bevægelse har lavet i de 98 danske kommuner.

Danmark i Bevægelse er den hidtil største måling af, hvordan, hvorfor og hvor ofte danskerne bevæger sig.

Bag undersøgelsen står forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, og hele 163.000 unge og voksne på +15 år har i efteråret 2020 svaret på et spørgeskema.

Socioøkonomiske forhold påvirker vanerne

Selv om der er markante forskelle på, hvordan og hvor meget borgerne bevæger sig i de forskellige kommuner, er der nogle generelle mønstre, påpeger Bjarne Ibsen, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

”Borgernes sociale og uddannelsesmæssige baggrund har langt større betydning for, hvor fysisk aktive de er, end hvilke muligheder for bevægelse, de har i deres område,” siger han.

Det siger undersøgelsen om Ishøj

I Ishøj har næsten 1.000 borgere deltaget i Danmark i Bevægelse, og undersøgelsen viser, at borgerne i Ishøj er mindre aktive end gennemsnittet i de andre kommuner.

Det gælder både motion og idræt - fx fitness og løb - men også mere daglige fysiske aktiviteter som fx gåture, cykling og havearbejde.

Dog dyrker Ishøj-borgerne mere gymnastik og dans end andre danskere. Det samme gælder løb på rulleskøjter og boldspil i hold.

Undersøgelsen viser også, at flere Ishøj-borgere end landsgennemsnittet vurderer, at de har god mulighed for at være fysisk aktive. Det gælder især mulighederne for at være fysisk aktiv i idrætsfaciliteter og i og på vand.

Hvis du gerne vil dykke mere ned i tallene fra Ishøj, kan du se mere her: