Behandling af personoplysninger ved videoovervågning

Her kan du læse om, hvordan Ishøj Kommune behandler personoplysning, som skaffes ved videoovervågning

Ishøj Kommune videoovervåger for at hindre utryghedsskabende adfærd og for at sikre trygheden for borgere og medarbejdere.

Dette har vi som dataansvarlige pligt til at oplyse dig om efter databeskyttelsesforordningens artikel 13.

Vi behandler de oplysninger om dig, som fremgår af videoovervågningen.

Videoovervågningen sker med hjemmel i tv-overvågningslovens § 3a og databeskyttelsesforordningens art. 6 litra e.

Videomaterialet gemmes som udgangspunkt i 30 dage, hvorefter det slettes. Videomaterialet videregives dog til politiet, hvis der af optagelserne fremgår oplysninger vedr. strafbare forhold

Dine rettigheder som registreret

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig (databeskyttelsesforordningens artikel 15).

Du har ret til at få rettet/slettet oplysninger om dig, som er urigtige (databeskyttelsesforordningens artikel 16 og 17).

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger (databeskyttelsesforordningens art. 21).

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Center for Ejendomme i Ishøj Kommune.

Sådan kan du klage

Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at klage over behandlingen.

Klagen kan indgives skriftligt, mundtligt eller telefonisk til Ishøj Kommune.

Du kan også klage direkte til Datatilsynet.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til, hvordan kommunen behandler dine personoplysninger, skal du kontakte Ishøj Kommune.

Hvis du er utilfreds med måden, Ishøj Kommune behandler dine oplysninger på, kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver. Vi opfordrer til, at du ikke sender fortrolige og følsomme oplysninger pr. mail.

 

Andreas Drægert

Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

Tlf.: 2399 0519

Mail: dpo-d@hvidovre.dk