Radon i boligen

Du kan selv nedbringe radon i din bolig

Radon er en radioaktiv gas, som ikke kan ses, lugtes eller smages. Den findes naturligt i undergrunden, hvorfra den siver ind i bl.a. boliger

For høj koncentration af radon i fx boliger kan indebære en sundhedsrisiko for mennesker, da radon øger risikoen for lungekræft.

Jo længere tid en person opholder sig i et hus, der indeholder radon, og jo mere radon der er i luften, desto større er risikoen for at udvikle lungekræft.

Det tager lang tid – typisk 10 til 40 år – fra påvirkningen er begyndt, til lungekræften måske en dag konstateres.

Du kan dog selv nemt nedbringe radonniveauet i din bolig.

Du kan læse mere om radon og forebyggelse af radon på radonguiden.dk

Den største kilde til forekomsten af radon i danske boliger er jorden under boligen.

Ved højere temperaturer indendørs end udendørs og ved vindpåvirkning udefra, vil der opstå et lille undertryk i en bolig.

Dette undertryk bevirker, at jordluft under boligen med dens meget høje indhold af radon vil kunne trækkes ind i boligen gennem sprækker og utætheder i bygningskonstruktionen mod jorden og give forhøjede radonkoncentrationer indendørs (derfor er radon kun et problem indendørs).

Ifølge Dansk Radon Analyse overskrider 15-19% af radonmålingerne i Ishøj Kommune den anbefalede grænseværdi på 100Bq/m3.

Man kan mindske radonstråling i sin bolig ved god ventilation, sørge for tæthed mod jorden og sikre undertryk under gulv/kælder i forhold til bolig.

Bygningsmyndighederne anbefaler, at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger.

For nybyggeri må radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³.