Uddannelseshjælp

Er du under 30 år og uden en uddannelse, kan du modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp

Uddannelseshjælp er til unge under 30 år, der ikke har nogen uddannelse.

Uddannelseshjælp er på niveau med SU og er et økonomisk bidrag til unge.

Formålet med uddannelseshjælp er derfor at få de unge i uddannelse.

Inden du kan søge om uddannelseshjælp eller anden økonomisk forsørgelse, skal du melde dig ledig.

Du skal møde personligt op i Ishøj Jobcenter for at melde dig ledig.

Se telefon- og åbningstider for Ishøj Jobcenter her

Når du har meldt dig ledig i Ishøj Jobcenter, skal du udfylde en ansøgning om kontanthjælp på borger.dk.

Der er en række krav der skal være opfyldt, før du kan modtage uddannelseshjælp. 

Betingelser

 • Du er under 30 år
 • Du har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse
 • Du har været udsat for en social begivenhed, som har medført, at du ikke kan forsørge dig selv eller din familie. Det kan bl.a. dreje sig om sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør
 • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx arbejdsløshedsdagpenge, pension mv.
 • Du kan ikke forsørge dig selv og din familie, og du kan ikke forsørges af andre. 
 • at man selv og ens eventuelle ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket vil sige, at man aktivt udnytter sine arbejdsmuligheder. Man har således pligt til at tage imod tilbud om arbejde samt til at deltage i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, der kan bringe en tættere på at arbejde

Når du ansøger om uddannelseshjælp, vil jobcentret inden for kort tid indkalde dig til den første af mindst tre samtaler for at vurdere, om du er:

 • Åbenlyst uddannelsesparat- du kan umiddelbart påbegynde og gennemføre en uddannelse
 • Uddannelsesparat - Du kan gå i gang med en uddannelse indenfor kort tid og gennemføre denne uddannelse
 • Aktivitetsparat - Du har måske sociale, faglige eller helbredsmæssige problemer og har brug for et længere forløb med forskellige aktiviteter, for at blive klar til en uddannelse. 

Størrelsen på din uddannelseshjælp afhængig af din alder, forsørgerpligt og deltagelse i aktiviteter.

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er uddannelsesparat
PERSONTYPE   2020 2021
Under 25 år, hjemmeboende   2.728  2.762
Under 25 år, udeboende   6.331  6.410
25-29 år, hjemmeboende   2.728  2.762
25-29 år, udeboende   6.331  6.410
Forsørger under 30 år med eget barn i hjemmet - uden ret til børnetilskud   8.862  8.973
Enlig forsørger under 30 år   12.663  12.821
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
  11.554  11.698
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
  15.355  15.547
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
  11.554  11.698

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat

Uddannelseshjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er aktivitetsparat
PERSONTYPE   2020  2021
Under 25 år, hjemmeboende   3.593 (inkl. tillæg)  3.638 (inkl. tillæg)
Under 25 år, udeboende   7.447 (inkl. tillæg)  7.540 (inkl. tillæg)
25-29 år, hjemmeboende   11.554 (inkl. tillæg)  11.698 (inkl. tillæg)
25-29 år, udeboende   11.554 (inkl. tillæg)  11.698 (inkl. tillæg)
Forsørger under 30 år med eget barn i hjemmet, uden ret til børnetilskud   15.356 (inkl. tillæg)  15.548 (inkl. tillæg)
Enlig forsørger under 30 år   15.356 (inkl. tillæg)  15.448 (inkl. tillæg)
Kvinder under 30 år, der er gravide og har passeret 12.
svangerskabsuge
  11.554 (ingen tillæg)  11.698 (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er forsørgere
  15.355 (ingen tillæg)  15.547 (ingen tillæg)
Unge under 30 år, der har en psykisk lidelse og
er udeboende
  11.554 (ingen tillæg)  11.698 (ingen tillæg)

Hvis du deltager i ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), er du fritaget for formuereglerne i uddannelseshjælpen.

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der pr. 1. oktober 2016 en grænse for, hvor meget du månedligt samlet set kan modtage af følgende ydelser:

 • uddannelseshjælp, kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
 • særlig støtte
 • boligstøtte. Loftet bliver fastsat individuelt og afhænger af, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig.

Loftet betyder, at du i fremtiden risikerer at få mindre i særlig støtte og boligstøtte, hvis du ikke aktivt søger arbejde. Loftet medfører nemlig, at der er større gevinst ved at arbejde, og jo mere du arbejder, desto mere kan du få i boligstøtte og særlig støtte, inden du ”rammer loftet”.

Læs mere om kontanthjælpsloftet her