Økonomi, indkøb og befolkning

Her finder du information om kommunens økonomi, indkøb og befolkningstal

Her finder du kommunens vedtagne budgetter for de sidste to år samt budgetforslag for de kommende fire år.

Seneste vedtagne budget:

På Byrådsmødet torsdag den 5.oktober 2023 blev budgettet for 2024 incl. overslagsårene 2025, 2026 samt 2027 vedtaget - budgettet er udgivet i én budgetbog som kan ses herunder.

Budgetbog for 2024 samt overslagsårene 2025, 2026 og 2027.

Tidligere vedtagne budgetter:

Budget for 2023 incl. overslagsårene 2024 - 2026

På Byrådsmødet tirsdag den 6.december 2022 blev budgettet for 2023 incl. overslagsårene 2024, 2025 samt 2026 vedtaget - budgettet er udgivet i én budgetbog som kan ses herunder.

Budgetbog for 2023 med overslagsårene 2024, 2025 og 2026.

Budget for 2022 incl. overslagsårene 2023-2025:

På byrådsmødet den 7.december 2021 blev budgettet for 2022, incl. overslagsårene 2023,2024 samt 2025 vedtaget - budgettet er udgivet i én budgetbog som kan ses her:

Budgetbog for 2022 med overslagsårene 2023, 2024 og 2025

Budgettet for 2021:

Det vedtagne budget for 2021 er udgivet i én budgetbog, som du kan se her:

Budgettet er udgivet i én samlet budgetbog, som du kan se her

 

Her finder du Ishøj Kommunes tre seneste regnskaber.

Regnskabet for 2021 blev godkendt på Byrådsmødet den 7.juni 2022.

Årsregnskab 2021

Regnskabet for 2020 blev godkendt på byrådsmødet den 1.juni 2021.

Årsregnskab 2020

Regnskabet for 2019 blev godkendt på byrådsmødet den 2.juni 2020.

Regnskab 2019

Regnskabsoversigter 2019

 

Ishøj kommunes økonomiregulativ blev godkendt af byrådet den 4.februar 2014.

Læs Økonomiregulativ for Ishøj Kommune

Her kan du se den senest udarbejdede befolkningsprognose for Ishøj kommune:

Befolkningsprognose 2024 - 2031 (Tekst)

Befolkningsprognose 2024 - 2031 (Tabel)

 

 

Byrådet vedtog den 5.september 2023 ny indkøbs- og udbudsstrategi for Ishøj kommune 2023-2026.

Se indkøbs- og udbudsstrategi for Ishøj kommune 2023-2026 - her

Se notat om organisering og ansvarsfordeling i Indkøb - her